Εξερεύνησε μαζί με την Γεωργία Γαϊδατζή (Θεσσαλονίκη – Παγκόσμια)

30

Share this!

Με γνώσεις πάνω στην Ιστορία και ειδίκευση στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Διαθέσιμη για περιήγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και για κάθε άλλη περιοχή μέσα από skype. Την ίδια ημέρα της ενοικίασης θα λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες στο mail σας ή τηλεφωνικά.