Πραγματεία περί πολεμολογίας κοινωνιολογία πολέμων 1980

20

Out of stock

Share this!

Τίτλος Πρωτότυπου: Traite de polemologie, sociologie des guerres
Συγγραφείς: Bouthoul, Gaston (1896-1980)
Καφετζόπουλος, Παν. Δ. (μεταφραστής)

Ένα βιβλίο που αναλύει την κοινωνιολογία των πολέμων, τις μεθόδους, τις δοξασίες και τις γνώμες περί του πολέμου. Περιλαμβάνει πληροφορίες για τεχνικά στοιχεία,δημογραφικά, οικονομικά, ψυχολογικά, ακόμη και τ για την περιοδικότητα των πολέμων!

Εκδότης: Γενικό Επιτελείο Στρατού / Διεύθυνση Εκδόσεων (ΔΕΚ/ΓΕΣ)

Έτος 1980

Σελ. 507