Η ΘΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Επιβλητική η θέα των Μετεώρων, το μπαλκόνι του Θεού…

Φωτογραφία, Μαρία Ιωαννίδου

Επεξεργασία, Πρόδρομος Κοφσανίδης

Share this!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *