ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΪΔΑΤΖΗ

Η Γεωργία Γαϊδατζή είναι φοιτήτρια του τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με κατεύθυνση τις Πολιτικές, Κοινωνικές και Πολιτισμικές Σπουδές. Μέσω του προγράμματος Erasmus συνέχισε τις σπουδές της στο τμήμα Πολιτικών και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Bahcesehir στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία. Έχει παρακολουιήσει  πληθώρα συνεδρίων καθώς έχει πάρει μέρος σε κάποια. Ενδεικτικά ήταν εκπρόσωπος της Κολομβίας στην επιτροπή των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο μοντέλο των Ηνωμένων Εθνών και εκπρόσωπος των νήσων Κομόρες στον σύνδεσμο των αραβικών χωρών κατά την διάρκεια του 8ου μοντέλου προσομοίωσης περιφερειακών οργανισμών. Επιπλέον, ήταν στην ομάδα του διοικητικού προσωπικού στο μοντέλο των Ηνωμένων Εθνών της Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος της αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο, της τουρκικής σε πολυ καλό επίπεδο και της γερμανικής σε καλό επίπεδο. Επίσης είναι κάτοχος του ECDL με γνώσεις διαχείρησης των προγραμμάτων Μicrosoft Office( Word, Excel, PowerPoint, Access). Έχει εργαστεί για μικρό χρονικό διάστημα στο Ξενοδοχείο Λείβηθρα, Παραλίας Σκοτίνης ως βοηθητικό προσωπικό. Πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων στο τμήμα της έρευνας και της μετάφρασης.