Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ επέφερε αρκετές αρνητικές αλλαγές στη ζωή μας. Κάποιες από αυτές είναι:

  • Υψηλές θερμοκρασίες
  • Αυξημένες βροχοπτώσεις και καταιγίδες
  • Λιώσιμο των πάγων
  • Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει
  • Ξηρασία
  • Απειλή τόσο για τη χλωρίδα όσο και για την πανίδα
  • Οξίνιση των ωκεανών

Έτσι, λοιπόν, γεννάται και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μπορεί μεν να είναι ένα φυσικό φαινόμενο, αλλά οι ανθρώπινες δραστηριότητες το μεταβάλουν. Όμως πώς προκαλείται το φαινόμενο του θερμοκηπίου;

Λόγω αυτού του φαινομένου, κάθε μορφή ζωής μπορεί να ζήσει στη Γη. Η ηλιακή ενέργεια περνάει μέσα από την ατμόσφαιρα και τη θερμαίνει. Βέβαια, το θερμοκήπιο έχει και κάποια αέρια που παγιδεύουν τη θερμότητα κοντά στην επιφάνεια του πλανήτη μας, αυξάνοντας τη θερμοκρασία.

Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε, η ανθρώπινη επέμβαση αυξάνει την επικινδυνότητα των αερίων, με αποτέλεσμα να έχουμε όλες αυτές τις κλιματικές αλλαγές. Μεταξύ άλλων, τα κύρια αέρια του θερμοκηπίου είναι:

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Εισέρχεται στην ατμόσφαιρα μέσω της καύσης ορυκτών καυσίμων (λ.χ. πετρέλαιο και άνθρακας), στερεών αποβλήτων και προϊόντων ξυλείας. Βέβαια, συγκαταλέγονται και οι χημικές ενώσεις που κάνει ο άνθρωπος.

Μεθάνιο (CH4). Εκπέμπεται κατά την παραγωγή και τη μεταφορά άνθρακα, φυσικού αερίου και πετρελαίου. Επιπροσθέτως, εκπέμπονται από τα ζώα, τις γεωργικές δραστηριότητες και από τα οργανικά απόβλητα.

Νιτρικό οξείδιο (N2O). Εκπέμπεται κατά τη διάρκεια γεωργικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Το ίδιο ισχύει και για την καύση ορυκτών καυσίμων και στερεών αποβλήτων.

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σχέδιο για τη μείωση των αερίων από το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Πιο συγκεκριμένα, δεσμεύτηκε να τα μειώσει μέχρι το 2030 περίπου 40% σε σύγκριση με αυτά που υπήρχαν το 1990. Άλλες πολιτικές που ακολουθεί ή μάλλον θέλει να ακολουθήσει είναι:

  • Ενίσχυση άλλων μορφών ενέργειας, δηλαδή αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική και βιομάζας
  • Στήριξη ανάπτυξης νέων τεχνολογιών για δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα, που εκπέμπεται από σταθμούς παραγωγής

Η Δίκη του Παρισίου αναφέρει πως πρέπει να ελαττώσουμε κατά 1,5 βαθμό τη θερμοκρασία του πλανήτη. Αυτό δεν πρέπει να το ακολουθήσει μόνο η Ευρώπη, αλλά όλες οι χώρες. Διότι οι ρίποι είναι παγκόσμιοι και πρέπει να δράσουμε με διαφορετικό οικονομικό πορτοφόλιο και στρατηγικούς σχεδιασμούς.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Οι νοτιοκεντρικές χώρες της Ευρώπης θα έχουν όλο και περισσότερα φαινόμενα καύσωνα, πυρκαγιών και ξηρασιών. Όσον αφορά τις περιοχές της Μεσογείου, η λειψυδρία θα αυξάνεται όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα να έχουν τις προαναφερθέντες επιπτώσεις. Επιπροσθέτως, οι χώρες της βόρειας Ευρώπης έχουν πιο συχνές πλημμύρες, βροχοπτώσεις και καταιγίδες, ιδίως τη χειμερινή περίοδο.

Αυτά, δυστυχώς, επηρεάζουν τη χλωρίδα και την πανίδα. Πολλά από αυτά τα είδη είναι υπό εξαφάνιση. Μάλιστα, όσο αυξάνεται η θερμοκρασία της Γης, τόσο περισσότερα είδη θα αφανιστούν.

Όσον αφορά τον άνθρωπο, οι φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες θα αντιμετωπίζουν συνεχώς προβλήματα, καθώς εξαρτούνται από τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Οι λίγοι πόροι φέρουν ως αποτέλεσμα τις πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες. Πέρα από αυτό, όλες αυτές οι φυσικές καταστροφές επιφέρουν προβλήματα και στην οικονομία. Σκεφτείτε πως το διάστημα 1980 – 2011, οι πλημμύρες έπληξαν περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια άτομα και οι οικονομικές ζημίες ξεπέρασαν τα 90 δισ. ευρώ!

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καθηγητής Πατρών και Διευθυντής του Εργαστηρίου «Φυσική Περιβάλλοντος και Τεχνολογίες Υδρογόνου», Σοφοκλής Μακρίδης, δήλωσε στο grdiscovery.com ότι «η κλιματική αλλαγή επηρέασε αρκετά την Ελλάδα, ιδίως τις θαλάσσιες δομές. Μεταφέρονται ψάρια από άλλες περιοχές που δεν υπήρχαν στη Μεσόγειο, όπως το λαγόψαρο. Αυτό είναι ένα φαινόμενο διαφορετικής ροής των ρευμάτων και διαφορετικής θερμοκρασίας. Οπότε προκύπτουν αλλαγές κλιματικές, όπου πρωτοεμφανίζονται στη θάλασσα λόγω των λιώσιμων των πάγων».

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Σύμφωνα με βιολόγους, στα 5-10 cm των λιώσιμων των πάγων εμφανίζονται διάφορα βακτήρια και μικρόβια. Αυτά μπορεί να σχετίζονται με μεταφορά πολύ παλιών ιών στην ανθρώπινη ζωή, μέσα από την άγρια φύση. Όπως εξηγεί και ο κ. Μακρίδης, η επίδραση του λιωσίματος των πάγων στην άγρια ζωή έχει μόνο μια άμεση επίπτωση, πέρα από την αύξηση της στάθμης των θαλασσών. Δηλαδή, ότι τα μικρόβια μεταφέρονται από την άγρια ζωή στους ανθρώπους.

Επίσης, ο κ. Μακρίδης τόνισε πως, με το κυνήγι, μπορούν να μεταφέρουν μικρόβια με τον τρόπο που μεταχειρίζονται την τροφή που πιάνουν. «Μάλιστα, θα μεταφέρω και τη δήλωση του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, που ανέφερε το εξής. Ότι ο κορωνοϊός είναι μια επέκταση της κλιματικής αλλαγής».

Ο SARS ήταν η πρωταρχική ιική μορφή του τωρινού κορωνοϊού και για αυτό ονομάζεται SARS-CoV-2. Το λιώσιμο των πάγων έχει επιδράσει όχι μόνο την άγρια ζωή, αλλά και τις αστικές περιοχές. Για παράδειγμα, στη Νορβηγία σταμάτησαν να υπάρχουν τόσοι πάγοι στις αντίστοιχες ημερομηνίες και γνώριμες καταστάσεις στα βουνά. Ο κορωνοιός, φαινόμενο ιικό που συναντάται σε πολλά στελέχη, είναι απλά μια περίπτωση που μπορεί να συσχετιστεί με την κλιματική αλλαγή.

«Οι τεχνολόγοι και οι επιστήμονες στην Αγγλία είναι αρκετά καταρτισμένοι. Αναγνωρίζουν όχι μόνο το καύσιμο, αλλά ότι πρέπει να χρησιμοποιείς τεχνολογίες που να μηδενίζουν όσο το δυνατόν γίνεται το αποτύπωμα του άνθρακα. Αναφερόμαστε για ρίπους θειικούς ή οξείδια του αζώτου», συμπλήρωσε ο κ. Μακρίδης.

Μάλιστα, δήλωσε πως εάν χρησιμοποιηθεί αμονία στα πλοία, τότε θα υπάρχουν πολλοί ρίποι NOX (1). Ενδεχομένως οι χώρες να οδεύουν στη φορολόγηση των ΝΟΧ. «Μετά το διοξείδιο του άνθρακα λένε ότι από 77 ευρώ ο τόνος, θα φτάσει να στα 300 ευρώ.  Άρα, αν η βιομηχανία της Ελλάδας η οποία χρειάζεται μισό γιγαβάρτ την ημέρα. Δηλαδή, πληρώνει φόρους διοξειδίου του άνθρακα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε ένας Μυτιληναίος να πληρώνει 100 εκ. το χρόνο σαν μια μικρή ΔΕΗ. Η οποία το 2019 πλήρωσε πρόστιμο αρκετά λεφτά, κοντά στα 200 εκ», κατέληξε.

(1) Oξείδια του αζώτου

Σκάναρε και ακολούθησε την έρευνα:

Μαρία Γερμαντζίδου, Δημοσιογράφος

 

Share this!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *