ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

Τι μπορούμε να κάνουμε με μια μικρή χρηματική δωρεά:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ

Μπορούμε να μεγαλώσουμε την βιβλιοθήκη μας και να προσφέρουμε περισσότερη γνώση.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Φροντίδα και διάσωση παλιών βιβλίων από την φθορά του χρόνου και της υγρασίας.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Ψηφιοποίηση περισσότερων βιβλίων για να έχουν πρόσβαση και τα άτομα εκτός Θεσσαλονίκης.