ΝΙΚΟΣ ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1987. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα» (ΔΠΜΣ-ΠΣΔ) του Α.Π.Θ. Είναι Πτυχιούχος «Μηχανικός πληροφορικής και επικοινωνιών στην Τεχνολογική Εκπαίδευση» από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (πρώην Τ.Ε.Ι. Σερρών). Έχει συμμετέχει σε παγκόσμιας και ευρωπαϊκής εμβέλειας δημοσιευμένες εργασίες και συνέδρια. Από το 2012 ασχολείται επαγγελματικά επί του γνωστικού αντικειμένου του.