Εξερεύνησε μαζί με την Σουζάνα Μπάκα (Θεσσαλονίκη – Παγκόσμια)

30

Share this!

Με γνώσεις πάνω στον Αποκρυφισμό, Αστικούς θρύλους και Κοινωνία. Διαθέσιμη για περιήγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και για κάθε άλλη περιοχή μέσα από skype. Την ίδια ημέρα της ενοικίασης θα λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες στο mail σας ή τηλεφωνικά.