Εξερεύνησε μαζί με τον Δημήτριο Ν. Γιαννόπουλο (Παγκόσμια)

30

Share this!

Με γνώσεις πάνω στην Βιοτεχνολογία στην ασφάλεια χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών και κινδύνων και ειδίκευση στα όπλα μαζικής καταστροφής (WMD – CBRN). Διαθέσιμος μέσα από skype. Την ίδια ημέρα της ενοικίασης θα λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες στο mail σας ή τηλεφωνικά.