Εξερεύνησε μαζί με τον Νίκο Μπακλατζή (Θεσσαλονίκη – Παγκόσμια)

20

Share this!

Με γνώσεις πάνω στον Αποκρυφισμό και τους Αστικούς θρύλους. Διαθέσιμος για περιήγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και για κάθε άλλη περιοχή μέσα από skype. Την ίδια ημέρα της ενοικίασης θα λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες στο mail σας ή τηλεφωνικά.