Η εσωτερική πολιτική του Ανδρόνικου Β’ Παλαιολόγου 2004

45

Σε απόθεμα

Share this!

Συλλεκτική έκδοση του 2004 351 σελίδων του κέντρου Βυζαντινών Ερευνών. Άριστη κατάσταση με θέμα Η εσωτερική πολιτική του Ανδρόνικου Β’ Παλαιολόγου, Διοίκηση και Οικονομία 1282 – 1328.