Φυσιολογία του ανθρώπου 2001

28

Εξαντλημένο

Share this!

Το βιβλίο αυτό προσφέρει μία περιεκτική ανασκόπηση της φυσιολογίας του ανθρώπου που βοηθά κάθε αναγνώστη να κατανοήσει τις φυσιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού. Η φυσιολογία του ανθρώπου αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ όλων των επί μέρους ειδικών κλάδων των επαγγελμάτων υγείας. Γραμμένο με απλή και κατανοητή γλώσσα, δίνει όλες τις πληροφορίες στον αναγνώστη με μεστό τρόπο.

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Βαρσαμίδης
Έτος: 2001
Εκδ. University Studio Press
Σελ. 364