Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αιτήσεις

Χρήσιμες αιτήσεις για την εγγραφή στην βιβλιοθήκη μας, για τον δανεισμό βιβλίων, για πνευματικά δικαιώματα, συνεργασία και άλλες.

Αίτηση εγγραφής βιβλιοθήκης

Συπλήρωσε την αίτηση από εδώ
Αίτηση

Αίτηση δανεισμού βιβλίου

Συπλήρωσε την αίτηση από εδώ
Αίτηση

Αίτηση πνευματικών δικαιωμάτων (GR)

Συπλήρωσε την αίτηση από εδώ
Αίτηση

Αίτηση πνευματικών δικαιωμάτων (ENG)

Συπλήρωσε την αίτηση από εδώ
Αίτηση

Αίτηση για νέους συγγραφείς

Συπλήρωσε την αίτηση από εδώ
Αίτηση